Ostatnia część nowego Muzeum Czartoryskich już otwarta

13 czerwca 2023

Klasztorek to część Muzeum Książąt Czartoryskich połączona dwiema malowniczymi przewiązkami z Pałacem Czartoryskich i Arsenałem. Nazwa Klasztorek przypomina, że zanim to miejsce stało się własnością Czartoryskich, należało do sąsiedniego klasztoru oo. Pijarów. Po remoncie i w nowej aranżacji prezentacja w Klasztorku uzupełnia wystawę w Pałacu.

Otwarcie: 13 czerwca 2023
Weekend otwarcia: 17–18 czerwca 2023 => zobacz program

Dawniej to właśnie w Klasztorku znajdowała się główna część wystawionej kolekcji, natomiast aktualnie prezentowane są tu zbiory podzielone na cztery części: Zbrojownię, Dziedzictwo Puław, Ciekawości i Hotel Lambert. W sumie znajduje się tam ok. 1800 przedmiotów umieszczonych w pięknych, odrestaurowanych, XIX-wiecznych gablotach.

„Zakończenie remontu konserwatorskiego Klasztorka Muzeum Książąt Czartoryskich i otwarcie w nim wystawy stałej to wydarzenie najwyższej rangi dla polskiego muzealnictwa” – pisze w katalogu do wystawy dyrektor MNK prof. dr hab. Andrzej Szczerski. – „Po ponad dekadzie zamknięcia cały kompleks budynków i przestrzeni wystawienniczych Muzeum Książąt Czartoryskich został udostępniony publiczności jako całość. Tym samym kończymy złożony proces inwestycyjny, którego kolejne etapy wieńczyły otwarcia: Pałacu w 2019 roku, Arsenału w 2021 roku oraz Klasztorka w 2023 roku. Od dziś ponownie stanowią one całość, połączoną wewnętrznymi przejściami, stanowiąc jeden z najpiękniejszych kompleksów architektonicznych Starego Miasta w Krakowie wpisanego na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Remont konserwatorski Klasztorka pozwolił nie tylko przywrócić budynkowi jego dawny splendor, zachowując przede wszystkim historyczną architekturę, gabloty muzealne i detale wnętrz, ale również przygotować do prezentacji po raz pierwszy nowe dzieła oraz przestrzenie wystawiennicze.

Warto pamiętać, że to właśnie w Klasztorku rozpoczął się krakowski rozdział historii Muzeum Książąt Czartoryskich i tu wkrótce po przeprowadzce kolekcji z Paryża do Krakowa otwarto pierwszą ekspozycję, prezentującą rzemiosło artystyczne, historyczne memorabilia oraz pamiątki z czasów Izabeli Czartoryskiej, zgromadzone w Puławach.

Inaugurowana dziś wystawa nawiązuje do tej puławskiej historii i pokazuje obiekty, które świadczą o ówczesnym romantycznym modelu muzealnictwa, kiedy to szczególną troską otaczano muzealia ze względu na ich wartość nie tylko artystyczną, ale przede wszystkim historyczną i symboliczną”.

Dlatego na wystawie zobaczymy przedmioty wiązane z królami polskimi, bohaterami narodowymi, muzykami, poetami i pisarzami – takimi jak np. Julian Ursyn Niemcewicz czy Fryderyk Chopin i Marcelina Czartoryska.

Ważnym aspektem ekspozycji w Klasztorku jest także przypomnienie historii zbiorów podczas powstania listopadowego, Wielkiej Emigracji i przeniesienia kolekcji do paryskiego Hôtel Lambert. W Klasztorku znajdzie się także kolekcja rzemiosła artystycznego, numizmatów i medali oraz Gabinet Rycin, gdzie znajdują się znakomite grafiki, które będziemy prezentować w ramach wystaw czasowych w Pałacu.

„Wystawa łączy dwa wątki: pierwszy uzupełnia narrację historyczną (rozpoczętą w Pałacu) o okres napoleoński oraz czasy powstania listopadowego i Wielkiej Emigracji; osiąga on kulminację w centralnie usytuowanym XIX-wiecznym „salonie”, gdzie znajdują się fortepian księżnej Marceliny z Radziwiłłów oraz jej osobisty zbiór pamiątek po Fryderyku Chopinie” – dopowiada w tekście w tymże katalogu kuratorka Muzeum Książąt Czartoryskich dr Katarzyna Płonka-Bałus. - „Drugi wątek prezentuje atrakcyjne memorabilia ze zbiorów puławskich, będące swego rodzaju galerią upamiętniającą osobistości trwale zapisane w dziejach i kulturze Europy i świata; tu – obok innych cennych precjozów – znajduje się m.in. krzesło Szekspira. Atrakcją jest nowo otwarty Gabinet Medali oraz tzw. Ciekawości – pomieszczenia, które zachowały charakter dawnego magazynu”.

Do najciekawszych eksponatów w Klasztorki można, obok kilku już wymienionych, zaliczyć obrazy: Św. Anna Samotrzeć – dzieło nieznanego autora wg Albrechta Dürera, Zwiastowanie Marii - nieznanego autora, Portret mężczyzny wg tradycji uważany za portret Wilhelma Tella – autor nieznany, Portret Henryka IV, króla Francji – nieznanego autora, Portret Jeana-Jacques’a Rousseau – autorstwa Monogramisty M.M., Portret księcia Józefa Poniatowskiego – nieznanego malarza wg Józefa Grassiego, Popiersie Adama Jerzego Czartoryskiego - Klemensa Boryczewskiego, Popiersie Władysława Czartoryskiego – Wiktora Brodzkiego. Zobaczymy tam pamiątki po Napoleonie Bonapartem, Jamesie Cooku, Jeanie-Jacques’u Rousseau, cesarzu Karolu V, królu Franciszku I, królu Anglii Henryku VIII, relikwiarze ze szczątkami Cyda i Jimeny Díaz, Piotra Abelarda i Heloizy, biżuterię patriotyczną związaną z okresem powstania styczniowego. Niejednego gościa Klasztorka urzekną przedmioty używane przez przedstawicieli rodziny Czartoryskich: ubiory, biżuteria, przybory toaletowe czy osobiste, broń oraz medale. Te rzeczy piękne – w zabytkowych wnętrzach i meblach – tworzą czarodziejski klimat tego miejsca.

Więcej

Udostępnij

Kraków Travel
Kids in Kraków
Zamknij Nasz strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i promocyjnych. Możesz wyłączyć tą opcję w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki.
<