SKOZK dofinansuje remont Kossakówki

19 maja 2023

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa przeznaczył 6 480 000 zł na kompleksowy remont historycznej siedziby Kossaków i dostosowanie obiektu do potrzeb muzealnych. Przekazanie promesy odbyło się 17 maja na terenie Kossakówki.

Zabytkowy zespół dworsko-parkowy Kossakówka od końca 2019 roku należy do MOCAK-u. Zamierzeniem Muzeum jest stworzenie w tym miejscu prezentacji dokonań rodziny artystów. Budynek wymaga generalnego remontu oraz przystosowania do nowej funkcji. Przeprowadzono już szereg prac i planowane są kolejne etapy. Jednocześnie MOCAK prowadzi akcję poszukiwania przedmiotów, które stanowiły oryginalne wyposażenie historycznej willi, pamiątek po rodzinie Kossaków oraz fotografii ukazujących wnętrza dawnej Kossakówki oraz jej otoczenie. Osoby, które posiadają w swoich zbiorach przedmioty lub archiwalia i chciałaby przekazać je do stającego Muzeum, mogą skontaktować się z muzeum pod adresem majewska@mocak.pl lub pod numerem telefonu +48 12 263 40 53 od poniedziałku do piątku w godzinach 8–16.

Więcej informacji o prowadzonych w Kossakówce pracahc  można znaleźć na stronie: www.mocak.pl/kossakowka.

Przekazanie promesy

W spotkaniu 17 maja 2023 wzięli udział przedstawiciele Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa i Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, a także Rady Miasta i Urzędu Miasta Krakowa. Dofinansowanie SKOZK wynosi 6 480 000 zł, natomiast całkowita wartość inwestycji w zakresie objętym dofinansowaniem to 10 236 226,67 zł.

Przekazanie promesy finansowania zamyka kolejny etap wieloletnich starań zmierzających do przywrócenia willi Kossaków krakowianom i kulturze polskiej. Przypomnijmy: w 2019 r. zabytkowy zespół dworsko-pałacowy położony przy placu Kossaka 4 – tzw. Kossakówka został zakupiony z funduszy miasta i przekazany Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK. Zadaniem muzeum jest stworzenie w tym miejscu prezentacji dokonań rodziny artystów. Z uwagi na stan techniczny budynek wymaga generalnego remontu oraz gruntownej modernizacji umożliwiającej przystosowanie go do nowej funkcji.

Willę Kossakówka wraz z ogrodem muzeum kupiło 27 grudnia 2019 r. na mocy decyzji Rady Miasta Krakowa z 5 grudnia 2019 r. o przekazaniu środków na ten cel w postaci dotacji celowej. Budynek ma powierzchnię całkowitą ponad 440 m2, użytkową szacuje się na ok. 350 m2, a powierzchnia ogrodu wynosi ponad 23 ary. Po wyremontowaniu i zaadaptowaniu willi na cele kulturalne i po zapewnieniu niezbędnej infrastruktury związanej z ruchem turystycznym i edukacyjnym, powierzchnia wystawiennicza i edukacyjna wyniesie ok. 200 m2. Nieruchomość, wpisana do rejestru zabytków, leży w granicach pomnika historii „Kraków – historyczny zespół miasta”.

Planując zagospodarowanie Kossakówki, zwłaszcza w kontekście udostępnienia jej krakowianom, bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z powoływaniem nowej instytucji kultury, uznano, że najlepszym rozwiązaniem będzie utworzenie oddziału Muzeum MOCAK. Muzeum, jako właściciel obiektu wpisanego do rejestru zabytków, ma możliwość otoczenia go właściwą ochroną i opieką, a także pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, m.in. na remonty i konserwację.

Muzeum kupiło Kossakówkę wraz z ogrodem za blisko 5,5 mln zł. Zły stan budynku wymagał zaplanowania szeroko zakrojonych prac zabezpieczających i remontowych, obejmujących także otocznie willi. Przeprowadzono już szereg działań, poczynając od inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej oraz dokumentacji naukowo-historycznej, poprzez analizy eksperckie z różnych dziedzin (w tym ekspertyza konstrukcyjna stanu technicznego, mykologiczna budynku, dendrologiczna drzew w ogrodzie czy wykopaliska archeologiczne), po wykonanie konkretnych prac zabezpieczających przed katastrofą budowlaną. Rozpoczęte zostały także procedury administracyjne zmierzające do pozyskania wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń budowlanych.

Obecnie zamierzenie inwestycyjne „Modernizacja Kossakówki” ma pozwolenie na budowę, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji i pozwolenie konserwatorskie na roboty budowlane. Trwa weryfikacja kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej wykonawczej i technicznej, która stanowi podstawę do przeprowadzenia postępowania przetargowego na generalnego wykonawcę robót budowlanych i prac konserwatorskich. Muzeum posiada także projekty aranżacji zieleni, wyposażenia i aranżacji pomieszczeń oraz techniczny węzła cieplnego dla potrzeb centralnego ogrzewania wraz z projektem instalacji elektrycznej.

Po remoncie Kossakówka będzie miejscem przybliżającym kulturotwórczą rolę rodziny Kossaków. Na planowaną ekspozycję mają się złożyć m.in. prace malarskie, fragmenty tekstów, filmy z materiałami archiwalnymi i zdjęciami, biblioteka. Aranżacja willi, zgodnie z zachowanymi dokumentami, spróbuje pokazać genius loci miejsca i wzmocnić przekaz o wpływie kulturowym Kossaków na tle epoki.

Planowany termin zakończenia prac i udostępnienia Kossaków szacowany jest na połowę 2026 r.

Więcej

Udostępnij

Kraków Travel
Kids in Kraków
Zamknij Nasz strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i promocyjnych. Możesz wyłączyć tą opcję w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki.
<