Memory – filmowe archiwa Krzysztofa Miklaszewskiego

Wystawy czasowe

Moje wydarzenia

Dodaj ulubione wydarzenia do sekcji moje wydarzenia, aby zawsze mieć je pod ręką.

  • piątek, 8 grudnia 2023, 19:00 - czwartek, 29 lutego 2024

Pokaz filmowych archiwów Krzysztofa Miklaszewskiego Memory to nie tylko opowieść o post-pamięci, ale też o gorączce archiwum, o potrzebie dokumentacji. O imperatywie, by zabezpieczać, uwieczniać, zachowywać. W tym ujęciu archiwa są niczym gra pamięciowa „memory”, w której nieustannie odsłania się karty, by sprawdzać, czy dobrze się zapamiętało i czy wszystko jest na swoim miejscu. 

Cloakroom – rozpoczęty w 2021 roku program wystaw – opiera się na kuratorskim badaniu i odkrywaniu we współczesnych sztukach wizualnych oczywistych lub trudniej rozpoznawalnych związków z Tadeuszem Kantorem oraz eksplorowanych przez niego w twórczości artystycznej estetyk i problemów. Wybór tematów i konkretnych artystów, artystek bazuje na przeplatających się, wzajemnie uzupełniających i dialogujących z sobą strategiach: stawianiu na nowe nazwiska, które odświeżają i dynamizują artystyczną rzeczywistość oraz na artystów i artystki bezpośrednio związanych z Tadeuszem Kantorem. Pozwala to wypracować nowe płaszczyzny międzypokoleniowych dialogów oraz szerszy obraz obecności Kantora w sztukach wizualnych. Strukturalnie program nie jest serią pojedynczych wystaw, ale wspólną, trzyodcinkową narracją, w której dzieła sztuki i artystyczne postawy twórców i twórczyń wzajemnie uzupełniają się lub ścierają, dyskutują z sobą i przenikają się. 

Cloakroom 2023 otwarto wystawą Matki! – realizacją duetu składającego się z Katarzyny Depty-Garapich i Małgorzaty Markiewicz. Kolejną artystką, której prace są zaprezentowane podczas drugiej edycji Cloakroomu jest Katarzyna Wyszkowska, Cloakroom zakończy wystawa-instalacja Krzysztofa Miklaszewskiego, skupiona na jego filmowym dorobku.

Wernisaż jest częścią cyklu wydarzeń wokół 33. rocznicy śmierci Tadeusza Kantora – „Świat indywidualny Tadeusza Kantora”.

Udostępnij

Więcej

Kraków Travel
Kids in Kraków
Zamknij Nasz strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i promocyjnych. Możesz wyłączyć tą opcję w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki.
<